Skip to content

Beeldende Kunst

Locatie 23
Poterne Fort-Zuid

Menno Veenendaal

Vanuit de drang zich te willen uiten in vormentaal is Menno Veenendaal, naast zijn activiteiten als musicus, zich ca. 30 jaar geleden gaan toeleggen op beeldhouwen.

Na het vak te hebben doorgrond, is hij zich aanvankelijk gaan specialiseren in het portret. Een persoonsbeschrijving in klei of was. Vele bronzen karakterkoppen, al dan niet in opdracht, zijn van zijn hand. Een kop vertelt veel van iemand. Een heel leven vertaald; dat fascineert hem. Zie ook de vervaardigde schrijversgalerij van Bernlef, Haasse en Mulisch.

Zijn immer voortdurende zoektocht naar ‘zijn nog te maken mooiste beeld’ gaat inmiddels verder dan portretten alleen. Achter de essentie van de voor hem ultieme vorm komen, zo die er is, is volgens hem ‘een reis met keuzes en twijfels. Oneindig, niet te volbrengen, vaak verwarrend en met vele waarheden, maar vooral: boeiend’.

Werk van Menno Veenendaal in de openbare ruimte zijn onder andere de Koningsbeelden van Willem Alexander op de Admiraliteit (Commando Zeestrijdkrachten) Koninklijke Marine Den Helder, in de Publiekshal van de Gemeente Haarlem en het Gemeentehuis van Bloemendaal. ‘Apotheose’ in binnentuin Spaarneziekenhuis te Hoofddorp en een borstbeeld van Harry Mulisch in Amercain (American Hotel) te Amsterdam.

Vele exposities op kunstbeurzen en in beeldentuinen/galeries staan in de loop der jaren op zijn naam. 

In zijn Haarlemse atelier geeft Veenendaal wekelijks beeldhouwlessen. Daarnaast is hij werkzaam als freelance professioneel drummer.