Een schilderij van Léon Spierenburg is direct herkenbaar en omgeven door intimiteit en soberheid waarbij inderdaad al het overbodige wordt weggelaten.

Tevens is Spierenburg een meesterlijk schilder van licht; soms kiest hij voor het volledig weglaten van een centraal voorwerp en laat bijvoorbeeld enkel de lichtval op een muur zien.

In zijn boten series is goed te zien hoe gefascineerd hij is gebleven met de beelden van het water bij Spaarndam uit zijn jeugd.