Skip to content

Beeldende Kunst

Locatie 1
Rijnland

Mark Koning

De glaswerken van Mark Koning 

 
Van de structuren van grootstedelijke landschappen, verplaatsen de onderwerpen van Mark Koning zich de laatste jaren meer naar de menselijke maat. Misschien beter gezegd: de onmenselijke.
 
Zijn recente werken zoeken naar het gezicht van de mens temidden van het systeem. De mens als ondergeschikt element in de structuren van het grootschalige productiewerk in fabriekshallen in Azie. De mensen die ‘onze’ smartphones in elkaar zetten.
 
Beelden die hij hiervan tegenkomt in de media en online fascineren hem. Hij probeert ze te ontrafelen, te categoriseren, af te pellen in lagen, hij zoomt in en uit, en geeft het resultaat van dat proces weer in zijn kenmerkende glaswerken. 
 
Ieder persoon in de immmense fabriekshal wordt opgetekend. Als onderdeel van een grote structuur, maar ook met eigen unieke kenmerken, hoe subtiel dat onderscheid soms ook is.
 
Door het bijna meditatieve monnikenwerk waarmee hij de fabrieksarbeiders stuk voor stuk op de glasplaat vastlegt, ontstaat een persoonlijke band met ieder van hen. Hij probeert elk persoon recht te doen.
 
Onbewust speelt zijn Indo achtergrond wellicht een rol in dit onderzoek naar de status van het individu naast de status van het collectief. En de status van westerse landen naast die van niet-westerse.
 
Hij vraagt zich af waarom het welzijn van mensen uit westerse culturen boven het welzijn zou staan van mensen uit niet-westerse landen. De werken van Mark Koning nodigen de kijker uit die waarom-vraag met hem te stellen.